MATERIALS QUE TREBALLEM.

A Serralleria Belluch som especialistes en treballar amb acer al carboni, acer inoxidable, acer galvanitzat, acer corten i vidre.

Habitualment, les obres en les que intervenim acostumen a implicar més d’un únic material, ja que es pretén utilitzar les millors qualitats de cadascun d’ells, segons la finalitat del producte que s’estigui desenvolupant.

A continuació, especifiquem els materials amb els que treballem des de la nostra empresa per oferir als nostres clients els millors resultats.

ACER AL CARBONI

L’acer al carboni és el millor material per a fabricar elements molt resistents que alhora aporten molta elegància i subtilesa visualment. L’utilitzem per a fabricar baranes, reixes, portes, escales, estructures metàl·liques, canonades i proteccions. A més, també podem fer tot tipus de revestiments i remats, mobiliari urbà i productes d’interiorisme.

ACER INOXIDABLE

L’acer inoxidable té unes propietats molt similars a les de l’acer al carboni, fet que provoca que sigui idoni per a fabricar el mateix tipus d’elements i construccions. El tret més diferencial d’aquest material és la seva gran resistència a la corrosió, així doncs, no li calen recobriments superficials per a resistir a la intempèrie.

Utilitzem l’aliatge AISI304 per a elements interiors i exteriors, però, quan la ubicació d’aquests elements és a l’exterior en zones properes al mar o ambients agressius s’acostuma a treballar amb l’AISI316.

Utilitzem l’acer inoxidable per a fabricar baranes, reixes, portes, finestres, escales, edicles, canonades i proteccions. A més, també podem fer tot tipus de revestiments, mobiliari urbà i productes d’interiorisme.

ACER GALVANITZAT

Tots els elements, estructures i construccions elaborades amb acer al carboni poden ser recobertes per tal d’aportar una major resistència a la intempèrie i/o ambients marítims.

Gràcies a l’aplicació d’aquests acabats superficials garantim una major durabilitat de tots els elements que fabriquem. A Serralleria Belluch oferim el galvanitzat en calent i en fred i, el lacat al forn (brillant, setinat, metal·litzat o texturitzat).

ACER CORTEN

L’acer corten dota de gran personalitat qualsevol estructura, recobriment, element i/o construcció que es pugui fabricar.

A Serralleria Belluch treballem amb acer corten per a fabricar reixes, baranes, revestiments, escossells, jardineres, sòcols i estructures decoratives. Disposem dels productes químics necessaris per aturar l’oxidació del metall en el moment òptim per tal de mantenir el color desitjat en l’element.

VIDRE

El vidre ha anat convertint-se en un material essencial per a molts treballs de serralleria i construccions metàl·liques que duem a terme.

Utilitzem el vidre per a baranes, portes, claraboies, edicles, miralls, elements decoratius, escales i altres vidres trepitjables.

Els vidres amb els que treballem són: laminats, monolítics, acústics, extra-clars, serigrafiats, acolorits, antilliscants, de control solar i trempats.

Menú