LA NOSTRA METODOLOGIA.

A Serralleria Belluch seguim sempre la mateixa metodologia a l’hora d’afrontar un nou projecte. El nostre camí compta amb quatre fases diferents: assessorament, disseny, fabricació i muntatge.

Tot i que habitualment utilitzem aquesta metodologia, per a nosaltres, la capacitat d’adaptació a les necessitats del client és essencial, és per aquest motiu que, sempre tractem de ser flexibles per tal d’emmotllar-nos a les exigències específiques de cada client.

FASE 1: ASSESSORAMENT.

A partir d’un projecte rebut, el nostre equip tècnic realitza una primera valoració del treball que s’ha de dur a terme. Seguidament s’elabora una oferta inicial. Addicionalment, a Serralleria Belluch comptem amb un equip preparat per aconsellar-vos sense compromís en referència a les qüestions vinculades a serralleria i estructura metàl·lica.

El nostre profund coneixement i vasta experiència dels materials, els possibles acabats i els processos de fabricació aporten valor a la nostra visió del projecte presentat per cada client.

FASE 2: DISSENY.

Un cop el pressupost ha estat acceptat per part del client, es duen a terme les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament de l’obra.

Seguidament, des de la nostra oficina tècnica es procedeix a dissenyar els plànols pertinents. Finalment, es realitza la verificació de l’amidament juntament amb el client, amb la finalitat que, si s’escau, es puguin fer els ajustos necessaris per a obtenir el resultat desitjat.

FASE 3: FABRICACIÓ.

Després que s’hagi arribat a la solució de disseny esperada, es procedeix a iniciar el procés productiu en les nostres instal·lacions. Al nostre taller disposem de les eines i maquinàries necessàries per a dur a terme els projectes dels nostres clients. Nogensmenys, són els nostres oficials de fabricació i encarregats de taller els responsables de la materialització impecable de les idees i projectes dels nostres clients, gràcies a la seva experiència, bona pràctica i cura en els detalls.

HOMOLOGACIONS DE SOLDADURA

Disposem de soldadors homologats capacitats per realitzar qualsevol tipus de soldadura amb elèctrodes del tipus bàsic o de rutil.

  • Certificat Estructura: UNE-EN287-1 111 P FW 1 B t10 PF ml
  • Certificat Canonada: UNE-EN287-1 111 TBW 1 R t3, 60 D60.3 H-L045 ss nb

FASE 4: MUNTATGE.

A continuació de la fabricació, es procedeix, si s’escau, al muntatge in situ. Val a dir que, en cas que el client ho prefereixi, es pot oferir el subministrament sense muntatge.

Tot l’equip de muntatge està format per personal de Serralleria Belluch, fet que garanteix la qualitat i l’acabat professional fins a la part final del procés.
Per realitzar els muntatges, comptem amb una flota de vehicles propis, així com, les eines i maquinària necessària.

Tots els treballs de muntatge i/o instal·lació es duen a terme seguint els requisits de seguretat i prevenció de riscos exigits, garantint, d’aquest manera, la bona praxis al llarg de tota la cadena.

Menú